Logo
Euskera / Castellano

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

EGIAZTAGIRIAK

ADI!!!           A1 / A2

HABEren zertifikazio ofizialak
euskaltegian bertan lortzeko aukera

Azterketarik gabe!
Ebaluazio jarraituaren bitartez!!!
i
2017ko EBAZPENA, abenduaren 15ekoa,  ikasleek 2017-2018 ikasturtean ebaluazio jarraituaren bitartez HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena (2018ko urtarrilaren 4ko EHAA, 3 zk.)MAILAK
Euskararen ezagutza-egiaztagirien arteko baliokidetzak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoari egokituak
297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. (azaroaren 15eko EHAA, 219 zk.)